TEMSİLCİ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda oluşturulan sözleşme maddeleri Nerissa Networking firması ile bu şirkete bağlı serbest çalışan gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluk ve yetkilerini içermektedir.

İş bu sözleşme içeriğinde bahsi geçen konularda yükümlülük esaslarını, iki taraflı kabulü ve uygulaması esastır.

1.   Nerissa Networking temsilcisi, şirketin sunduğu, ürünleri, hizmeti temsilci ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul eder. Temsilci şirket tanıtım ve anlatımında var olan dokümanları (sesli, yazılı, görsel vb.) şirket izin ve onayı ile yapacağını taahhüt eder.
 

2.    Temsilcisi olabilmek için TC vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.
 

3.   Temsilci Nerissa Networking ile hiçbir koşulda rekabete giremez. Çalışma koşullarında oluşacak firma bilgilerini, sırlarını dışarıda üçüncü şahıslara ifşa edemez. Firma çalışanlarına, firmaya bağlı organizasyonda bulunan şahıslara işi ile ilgili etik olmayan davranış sergileyemez. Kayıtlı üyeleri başka firmalarda kendi ekibine katmak için öneride bulunamaz bu ve buna benzer davranışlarında bulunamaz.
 

4.    Nerissa temsilcisi, alıcısı, sponsoru ve organizasyonunu sağladığı gurubu, Nerissa Networking ortağı değildir. Sistemde bahsi geçen hak ve yükümlülüklerle tek taraflı yüklenici olup her hangi bir durumda ortaklık talep edemez. Sıcak satış kârı dışında elde edeceği prim geliri, aylık ekip performansına göre şirketin belirlemiş olduğu tarihte kendisine ödenecektir. (Pirim geliri çalışma süresine bağlı değildir.)
 

5.   Temsilci, şirketten bağımsız yükümlülüklerini ferdi olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. Vergi ve diğer yasal sorumluluklarını alır.
 

6.    Sisteme dâhil olan Temsilci 100TL sipariş verdiğinde aktif olmuş sayılır.Ekip Liderleri Primlerinin işlenmesi için her ay aktif olmak zorundadır.
Aktiflik koşulu Bireysel olarak 100TL sipariş vermesi veya 1.Kademeden iki yeni temsilciyi aktif yapması yeterlidir..
 

7.    Temsilciler vereceği siparişlerde 100TL ve üzeri siparişlerde kargo bedeli Nerissa Networking’e ait olup 100 TL altında yapılacak siparişlerde belitilen Kargo Bedeli temsilci tarafından ödenecektir.
 

8.    www.nerissanetworking.com web sitesinden yapılan duyuru ve koşullar aynen geçerlidir. Temsilci kayıt formu, İade formu, iade ve paket teslim koşulları ile kampanyalarda değişiklik yapma hakkı tamamen firmaya aittir.
 

9.    Temsilci; hak etmiş olduğu primler üzerinden %20 stopaj kesintisi yapılarak ödenir. ( Örneğin; temsilci 100 TL prim hak ettiğinde şirket temsilcinin banka hesabına %20 yani 20 TL kesinti yaparak 80 TL ödeme yapar )
Primler her ayın sonunda bir önceki ayın primi sisteme işlenir ve 50TL üzeri primler alışverişte 100TL ve üzeri primler iste ister alışverişte ister %20 Stopaj kesintisi yapıldıktan sonra Temsilcinin hesabına yatırılır
 

10. Temsilci, aldığı ürünü teslim tarihinden itibaren en fazla 15 gün içerisinde iade etmek zorundadır. Ürün iadesinde dikkat edilecek hususlar şöyledir;


Ürünün, orijinal ambalajında olması ve yeniden satılmasına engel teşkil edecek her hangi zarar-ziyan görmemiş, yırtılmamış, üzeri yazılmamış olması.
Sistemden iade formunu doldurduktan sonra Ürünün fatura ve nüshalarının ürünle birlikte pakete konulması.
Ürün iade edilmesi durumunda kargo bedeli temsilciye ait olup,  Ayıplı/defolu ürün gurubunda ise kargo bedeli firmamıza aittir
Ambalajı açılmış, kullanım koşulları gözetilmemiş, faturası olmayan ürünler iade kapsamına girmez ve adresinize, kargo ücreti sizin tarafınızdan ödemeli olarak iade edilir.
İadeler tarafımızdan incelendikten sonra  tutarı bir sonraki siparişten düşülür.

İş bu şart ve hükümleri firma açıklar ve yükümlülük temsilci tarafından kabul edilir.
Ürün ayıplı/defolu mal kapsamında ise ve temsilci para iadesini talep ediyorsa firma geri ödemeyi temsilcinin yaptığı ödeme kanalından (havale / kredi kartı) gerçekleştirir.

 

11.  İnternet, Reklam ve Tanıtım Kuralları

Temsilci, firmanın kendisine verdiği link ile istediği yerde işini duyurma hakkına sahiptir. Şu koşullar altında;

·         Firma ve ürün hakkında gerçek dışı beyanda bulunulmaması

·         Duyuru ve reklamların içeriğinde firmayı kapsayacak yükümlülüklerin olmaması (Örneğin: temsilci tarafından sunulan kampanyaların firmaya ait gibi verilmesi)

·         Bu ve buna benzer durumlar olmadığı sürece ve etik kurallara riayet edilmesi dâhilinde istediği alanda işini duyurmak hakkına sahiptir.

Temsilciler, kişisel web sitesi, ilan, reklam vb her  türlü tanıtımlarında unvanlarıyla birlikte “Bağımsız” ifadesini kullanmak zorundadırlar. ( Örneğin; "Bu Web Sitesi Bağımsız Nerissa Networking Temsilcisi'ne Aittir" ibaresi olmalıdır. )

12. Temsilci, kayıtlı olduğu panelin şifresini üçüncü kişilerle paylaştığı takdirde uğrayacağı zararın kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Bu ve benzeri durumlarda firma yükümlülük kabul etmez.

13.  Temsilci ve tüzel kişiler doğal afet kapsamında oluşan durumlarda firmadan zarar talep edemez. Gönderilemeyen veya geciken paketler, ürün temininde oluşan gecikmeler, hak edilen primlerin ödeme tarihine denk gelen doğal afet kapsamındaki olağan üstü durumlarda gecikerek ödemesinden dolayı firmaya dava açamaz yaptırım uygulayamaz.

14.  Bu sözleşme maddelerinin ihlalinde bütün hak Nerissa Networking firmasına aittir. Temsilcinin uyarı süreçlerini dikkate almaması dâhilinde tek taraflı sözleşmenin feshi hakkı firmada saklıdır.

a.   Kayıt olduğu tarihten sonraki 12 aylık süreçte aktiflik şartını yerine getirmeyen temsilci kaydı silinir.

b.   Temsilci isteğini yazılı olarak bildirmek suretiyle istediği zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.

c.    Herhangi bir sebeple olduğu fark etmeksizin sözleşmesi feshedilen temsilci yerine firma geçer. ( Sözleşmesi feshedilen temsilcinin alt grubu bir üstündeki temsilciye yani sponsoruna aktarılmaz )

d.   Ekip olarak sponsor değişikliği talep edilemez ve bu işlem gerçekleştirilemez.

e.   Sözleşmesi feshedilen temsilci, temsilciliğinin istifa ile sona erdirilmesinin üzerinden en az altı ay geçmiş olması durumunda yeniden kayıt olabilir.

Ek İş Yapın Para Kazanın NERİSSA ile Kolay Ek Gelir Fırsatlarını Yakalayın
Web Çözüm Evi